· 

Het belang van goed onderwijs

Onderwijs zorgt ervoor dat we kritisch in de wereld staan en een sterke plaats in de maatschappij kunnen bekomen. Het is een redmiddel voor mensen in ontwikkelingslanden. Enkel met onderwijs maken ze een kans in de wereld... en wij nemen het als vanzelfsprekend.

 

Onderwijs legt de basis voor ons latere professionele leven en toch lijken wij in het Westen vaak met tegenzin naar school te gaan. Ik heb het gevoel dat niet veel studenten wanneer ze het middelbaar verlaten hun kennis die ze hebben opgedaan onthouden en meenemen naar hun verdere leven. Nochtans geeft het middelbaar volgens mij wel een goede basis en vind ik het schoolsysteem in het algemeen goed ondanks alle tegengestelde beweringen.

 

Er heerst al lange tijd een discussie over het 'lage niveau' van ons onderwijs. Een argument hiervoor is dat blijkt dat studenten wanneer ze aan een hogere studie beginnen te weinig algemene kennis hebben. Ik vind het nogal veralgemenend om dit te zeggen. Het hangt er volgens mij van af of die student wel goed heeft opgelet tijdens de les in het middelbaar. Als je een groot deel van de kennis die ze je voorschotelen meeneemt na het afstuderen van het secundair, heb je volgens mij wel een goede algemene kennis. Maar dat is natuurlijk net het probleem: kennis gaat na het afstuderen – of zelfs al na de examens – verloren. Veel leerlingen denken dat ze wanneer ze geslaagd zijn alles mogen vergeten. Dat mag, maar dat is niet aan te raden. Ik daarentegen zie het net als iets positiefs om over meer kennis te beschikken en doe altijd mijn best om de leerstof net niet te vergeten.

 

Je kan natuurlijk niet alles onthouden, maar ik denk dat als je het grote geheel onthoudt, het ook al goed is. Je hoeft helemaal niet alle kleinste details te onthouden. Algemene kennis is voor mij van alles een beetje kennen, zeg maar ‘the big picture’ onthouden. Maar blijkbaar onthouden velen zelfs dat niet. Ik denk dat dit ligt aan het feit dat niet veel leerlingen echt geïnteresseerd zijn in wat ze zien in het secundair. Dit terwijl je net meer dingen onthoudt wanneer je ze interessant vindt. Zo geraak je dus in een vicieuze cirkel van desinteresse en te weinig kennis.

 

Toch denk ik dat het mogelijk is om bij ongeïnteresseerde leerlingen interesse op te wekken. Ik denk dat dit trouwens een beter idee is dan het niveau van het onderwijs naar boven te trekken, zoals al zo vaak is aangekondigd. Met interesse wordt alles leuker en aangenamer om te volgen. En wanneer er meer interesse is, zal volgens mij het niveau ook automatisch naar omhoog gaan. Veel leerkrachten hebben denk ik veel meer te vertellen dan ze nu doen, vaak zelfs zaken die lessen interessanter kunnen maken voor velen. Ik ben er zeker van dat leerkrachten graag meer achtergrond over bepaalde thema’s zoals bijvoorbeeld geschiedenis zouden vertellen, maar waar ze nu de kans niet voor krijgen. Dit omdat ze geen interesse zien vanuit de klas of omdat ze geen tijd meer hebben om dit te vertellen onder andere door het tijdsverlies aan zaken eindeloos opnieuw te moeten uitleggen wanneer leerlingen het maar niet – willen – snappen.

 

Het is zonde dat er door de desinteresse zo veel kennis wordt misgelopen. En het is nog triester dat leerlingen de kansen die ze krijgen in het onderwijs niet ten volste benutten. Leerlingen zouden moeten inzien dat school echt een meerwaarde kan zijn, maar natuurlijk hangt alles af van de energie die de leerling er zelf insteekt. Mocht iedereen wat meer meewerken, zowel leerling als leerkracht, denk ik dat het niveau van ons onderwijs echt wel naar boven kan gaan zonder daarvoor nieuwe doelstellingen te moeten invoeren. 


Meer van dit:

Veel studenten kampen met keuzestress over welke studierichting ze willen volgen. Keuzestress gaat vaak samen met of resulteert in prestatiedruk. Het zijn zaken waarmee heel wat mensen te maken krijgen wanneer ze keuzes maken, zeker wanneer die niet in lijn liggen met wat de maatschappij van ons verwacht. Lees er meer over door op de foto te klikken!

Reactie schrijven

Commentaren: 0